skip to Main Content

Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus-lomake

1.7.2010 voimaan tulleen Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti osakkaan tulee ilmoittaa yhtiölle remonteista aina kun se vaikuttaa taloyhtiön rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ennen remontin aloittamista.

Vastuunjaon Taulukko

Mittarilukemien Ilmoituslomake

Back To Top